RUSZA BUDŻET OBYWATELSKI A.D. 2019

RUSZA BUDŻET OBYWATELSKI A.D. 2019

Już w najbliższy poniedziałek, 21 stycznia 2019 roku, rusza otwarty nabór projektów do piątej edycji Budżetu Obywatelskiego dla Jaworza, który potrwa do 8 marca 2019 roku.

W ramach Budżetu Obywatelskiego można składać projekty, które mają charakter jednoroczny, należą do kompetencji samorządu gminnego oraz zostały zgłoszone w trybie określonym w uchwale Rady Gminy Jaworze Nr V/38/2015 z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych w odniesieniu do realizacji zadań gminy w ramach tzw. Budżetu Obywatelskiego w Jaworzu.


Zgłaszanie proponowanych projektów obywatelskich:
rozpoczyna się w poniedziałek, 21 stycznia 2019 roku,
kończy się z dniem 8 marca 2019 roku o godz. 13:00.

Propozycje projektów obywatelskich, o których mowa w ust. 1, składa się w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Jaworze w godzinach pracy Urzędu albo za pośrednictwem poczty (Urząd Gminy Jaworze, ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze – z dopiskiem „Budżet Obywatelski”) – decyduje data wpływu do Kancelarii UG Jaworze.

Celem Budżetu Obywatelskiego w Jaworzu, rozumianego jako konsultacje społeczne w sprawie części wydatków z budżetu Gminy Jaworze na rok 2019 jest:

 1. uzyskanie ze strony mieszkańców Gminy Jaworze propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego w Jaworzu,
 2. dokonanie przez mieszkańców Gminy Jaworze, którzy ukończyli najpóźniej w dniu 31 grudnia 2018 roku 16. (szesnasty) rok życia, wyboru zadań do Budżetu Obywatelskiego w Jaworzu spośród projektów obywatelskich, które zostały dopuszczone do dalszego procedowania.

Zgłaszanie proponowanych projektów obywatelskich rozpoczyna się w poniedziałek, 21 stycznia 2019 roku, i kończy się z dniem 8 marca 2019 roku o godz. 13:00.

Propozycje projektów obywatelskich, o których mowa w ust. 1, składa się w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Jaworze w godzinach pracy Urzędu albo za pośrednictwem poczty (Urząd Gminy Jaworze, ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze – z dopiskiem „Budżet Obywatelski”) – decyduje data wpływu do Kancelarii UG Jaworze.

Głosowanie odbędzie się:

 1. w trybie głosowania osobistego – poprzez oddanie głosu na karcie w Urzędzie Gminy Jaworze w godzinach jego pracy (pokój 106, I piętro),
 2. drogą elektroniczną – poprzez wysłanie prawidłowo wypełnionej karty do głosowania na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Głosowanie na projekty obywatelskie trwa: w trybie głosowania osobistego: od 18 marca do 12 kwietnia 2019 roku, zaś w trybie glosowania elektronicznego: od 18 marca do 14 kwietnia 2019 roku.

Łączna kwota środków przeznaczonych na konsultacje społeczne w sprawie części wydatków z budżetu Gminy Jaworze na rok 2019, ujętych w rezerwie z przeznaczeniem na „Budżet Obywatelski” na rok 2019 wynosi 150.000,00 złotych. I tak do realizacji zostaną przekazane projekty obywatelskie o wartości:

 • w przypadku projektów inwestycyjnych – do 40.000,00 złotych,
 • w przypadku projektów nieinwestycyjnych – do 15.000,00 złotych.

Ponadto dodatkowo ze środków zgromadzonych w ramach tzw. rezerwy ogólnej budżetu Gminy Jaworze na rok 2019 Wójt Gminy Jaworze „zwolni” w tym celu 30.000,00 złotych z przeznaczeniem na realizację zadań wnioskowanych przez:

 • Młodzieżową Radę Gminy Jaworze albo inne organizacje działające na rzecz młodzieży – 10.000,00 złotych,
 • organizacje działające na rzecz seniorów – 10.000,00 złotych,
 • organizacje pozarządowe w związku z obchodami 30-lecia III RP – 10.000,00 złotych.

Z czteroletniej perspektywy mogę powiedzieć, że Budżet Obywatelski to multum wspaniałych i ciekawych zarazem inicjatyw, które nas – powiem szczerze – z roku na rok coraz bardziej interesują, a nawet zadziwiają.

Patrząc na nie, nie można nie zauważyć, że roczny budżet gminy to taka skala makro, zaś budżet partycypacyjny pozwala na realizację spraw małych, których załatwienie często może ułatwić mieszkańcom życie na jakiejś konkretnej ulicy czy w danym rejonie.

I temu właśnie służy Budżet Obywatelski.

Z tego nigdy nie zrezygnuję – co więcej, będę projekt ten rozwijać i kontynuować… Tak więc zapraszam do działania!

Radosław G. Ostałkiewicz
wójt gminy Jaworze

Do pobrania:

 1. Zarządzenie ws. Budżetu Obywatelskiego na 2019 r.
 2. Karta Projektu (pdf)
 3. Karta Projektu (docx – edytowalny)

Żródło: jaworze.pl

Drukuj