Spotkanie ze Świętym Mikołajem

Zapraszamy na spotkanie ze Świętym Mikołajem. Szczegóły na afiszu.

MIKOLAJKI 2019UWAGA!!!

Ze względu na zmianę formuły zapisów (wymuszoną przepisami RODO) w celu zapisania dziecka prosimy opiekunów prawnych o pobranie wydrukowanie, wypełnienie i podpisanie Formularza zgłoszeniowego-oświadczenia i dostarczenie go w oryginale do Ośrodka Promocji Gminy Jaworze w nieprzekraczalnym terminie do 2 grudnia 2019 r. Formularz możana otrzymać i wypełnić również na miejscu w biurze OPG Jaworze - ul. Wapienicka 25.

Do pobrania:

- formularz zgłoszeniowy

- regulamin "Spotkania ze Świętym Mikołajem"

Drukuj