LATO W JAWORZU - WAKACYJNE WARSZTATY ARTYSTYCZNE

Uwaga, uwaga! Nowość w Ośrodku Promocji Gminy Jaworze!
Ruszyły zapisy na Wakacyjne Warsztaty Artystyczne "Lato w Jaworzu" 2021!

Warsztaty prowadzone będą od godz. 8.00 w salach budynku „Pod Goruszką” w Jaworzu, ul. Szkolna 87, w dniach od 28 czerwca 2021 r. do 16 lipca 2021 roku.

Koszt 5-dniowych warsztatów wynosi – 150 zł, płatne przelewem na konto
(Nr konta: 73 8117 0003 0013 4503 2000 0010, z dopiskiem: imię i nazwisko dziecka , termin warsztatów, z dopiskiem wakacyjne warsztaty artystyczne – Lato w Jaworzu 2021)

Wakacyjne warsztaty artystyczne "Lato w Jaworzu" 2021 odbędą w aktualnie obowiązującym reżimie sanitarnym (odstęp 1,5 m, maseczki).

Zapisy przyjmować będziemy wyłącznie telefonicznie pod nr tel.  33 488 31 16

Pierwszeństwo w zapisach mają dzieci mieszkające w Jaworzu.

Kartę zgłoszenia, oświadczenie procedury bezpieczeństwa uczestnika wakacyjnych warsztatów artystycznych "Lato w Jaworzu" należy dostarczyć do 18 czerwca 2021 r. do Ośrodka Promocji Gminy Jaworze (ul. Wapienicka 25, Jaworze) do godz. 16.00  lub wysłać zeskanowane na adres mailowy biuro@opgj.pl

 

Brak karty kwalifikacyjnej, uzupełnionego i podpisanego załącznika Procedury Bezpieczeństwa wpłaty w w/w terminach równoznaczny jest z rezygnacją uczestnictwa w warsztatach artystycznych.

Ilość miejsc ograniczona.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Prosimy o zapoznanie się z następującymi dokumentami: 

Regulamin >>

Karta zgłoszenia (do wypełnienia) >>

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych >>

Procedury bezpieczeństwa >>

Oświadczenie do procedury bezpieczeństwa (do wypełnienia) >>

 

Ośrodek Promocji Gminy Jaworze zwraca się z prośbą do rodziców dzieci uczestniczących w wakacyjnych warsztatach artystycznych o aktualizację informacji dotyczącej zdrowia dziecka, na dzień rozpoczęcia warsztatów (możliwość potwierdzenia w dniu przyprowadzenia dziecka na warsztaty).

 


FOTORELACJE

jednodniowe, wakacyjne warsztaty artystyczne LATO W JAWORZU ! 2024 - II TYDZIEŃ

wernisaż wystawy grupy KALEJDOSKOP SZTUKI z Pracowni Rysunku i Malarstwa

jednodniowe, wakacyjne warsztaty artystyczne LATO W JAWORZU ! 2024 - I TYDZIEŃ