NOWOROCZNE SPOTKANIE 2024 Z TWÓRCAMI I ANIMATORAMI KULTURY POWIATU BIELSKIEGO

Z gminy Jaworze wyróżniona została za działalność społeczno-kulturalną na rzecz mieszkańców gminy Jaworze i powiatu bielskiego oraz twórczość artystyczną i literacką - Małgorzata Sikora ze Stowarzyszenie Opatrzność.

Gratulacje wyróżnionej, w imieniu swoim oraz pełniącej funkcję wójta gminy Jaworze Anny Skotnickiej-Nędzkiej, złożyła dyrektor Ośrodka Promocji Gminy Jaworze Jolanta Witkowska. Małgorzata Sikora z rąk starosty bielskiego Andrzeja Płonki oraz przewodniczącego Rady Powiatu w Bielsku-Białej Jana Borowskiego otrzymała specjalne podziękowania i wyrazy uznania. Spotkanie poprowadziła Aneta Legierska.
Noworoczne spotkanie środowiska kultury uświetniły występy zespołu wokalno-tanecznego Włóczykije oraz Chór Uniwersytetu Bielsko-Bialskiego - dawniej ATH pod dyrekcją prof. Jana Borowskiego.
Serdecznie gratulujemy Małgorzacie Sikorze oraz wyróżnionym twórcom, artystom i animatorom kultury Powiatu Bielskiego.
Było to wyjątkowe spotkanie ludzi, dla których Kultura bez wątpienia jest najcenniejszą wartością.
 
Więcej informacji na temat wyróżnionych pod linkiem >
 
 
 
Małgorzata Sikora od wielu lat bardzo aktywnie uczestniczy w życiu społeczno- kulturalnym gminy Jaworze. Jest przewodniczącą Stowarzyszenia Opatrzność w Jaworzu i jednym z jego założycieli, członkiem Rady Parafialnej, Liderem Wspólnoty Zacheusz w Jaworzu. Jest osobą kreatywną, twórczą, charyzmatyczną, skupiającą wokół siebie osoby pragnące działać na rzecz innych ludzi. Stowarzyszeniem Opatrzność, działającym przy Parafii Rzymskokatolickiej w Jaworzu przewodzi od początku jego działalności czyli od roku 2016.

Wraz z członkami Stowarzyszenia udało jej się przeprowadzić, w ramach realizacji zadań publicznych gminy Jaworze, wiele ciekawych inicjatyw m.in. Parafiadę- piknik rodzinny, który co roku odbywa się w jaworzańskim Amfiteatrze, piknik z koncertami i licznymi atrakcjami dla całych rodzin, promujący wartości chrześcijańskie, wartość rodziny, szacunku do drugiego człowieka.

Pani Małgorzata przeprowadziła także cykl spotkań - Żyj z Pasją, pragnąc zainspirować młodzież i dorosłych do odkrywania własnych zainteresowań. Co roku razem z parafianami organizuje Orszak Trzech Króli w Jaworzu. Przez kilka lat w ramach Stowarzyszenia była zaangażowana w Parafialny Klub Filmowy, Ma na swoim koncie organizację wielu spotkań i warsztatów dla małżeństw, kobiet, dzieci, warsztatów rozwojowych dla młodzieży oraz koncertów z okazji dnia Matki. W ostatnim czasie z wielkim zaangażowaniem, widząc potrzeby młodzieży, zorganizowała dla nich w jaworzańskich szkołach podstawowych, w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym oraz w Parafii Rzymskokatolickiej w Jaworzu warsztaty rozwojowe pod nazwą - Rappedagogia. Przeprowadziła również cykl warsztatów rozwojowych dla dzieci w SP nr 2 w Jaworzu oraz koncert „ Młodzi uwielbiają”.

Zawsze podkreśla, że działa wspólnie z ludźmi ze Stowarzyszenia i parafii, że człowiek sam niczego nie osiągnie. Mówi o sobie- „ Przewodniczę, współtworzę, ale nie robię tego sama i to jest najpiękniejsze, tego cały czas się uczę, że każdy jest obdarowany i trzeba pomóc człowiekowi odkryć jego dar”.

Pani Małgorzata Sikora jest również współinicjatorką powstania Studni Życia - „parafialnej kawiarenki”, która zachwyca i jednoczy społeczność gminy Jaworze. Dzisiaj to miejsce, gdzie ludzie odkrywają, że czynienie dobra dla drugiego człowieka nadaje ich życiu wartość. Mówi, że wspólnie stworzyli miejsce, w którym młodzież chętnie bierze udział w spotkaniach, przy planszówkach, oraz grach zespołowych. Jest szczęśliwa widząc, że Studnia Życia tętni życiem, że każdy w niedzielę może przyjść na kawę i domowe ciasto, a młodzi ludzie integrują się z dorosłymi, tworząc wspólne relacje.

Pani Małgorzata jest również kobietą wielu pasji, interesuje się: malarstwem, śpiewem, grą na pianinie oraz poezją. Od roku 2010 uczestniczy w zajęciach Pracowni Sztuk Pięknych prowadzonej przez dr hab. Krzysztofa Dadaka, wielokrotnie brała udział we wspólnych wystawach Pracowni w Bielsku i okolicznych miejscowościach, oraz w wystawie międzynarodowej w Karwinie. Wielokrotnie zostawała laureatką konkursu im. Ignacego Bieńka, a jej prace brały udział w wystawie pokonkursowej w Miejskim Domu Kultury - Domu Włókniarzy w Bielsku- Białej oraz Gemini Parku.

Miała wiele wystaw indywidualnych w Bielsku-Białej, Bestwinie, Jaworzu, Skoczowie w Muzeum Sarkandra, miała również spotkania autorskie z młodzieżą gimnazjalną w Bibliotece Pedagogicznej w Bielsku-Białej, spotkanie w Klubie Seniora w Komorowicach, spotkanie z podopiecznymi Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta w Bielsku- Białej.

Pani Małgorzata wydała autorski tomik poezji zatytułowany „ Promień Twej łaski”, w którym znalazła się część jej wierszy i obrazów. W ostatnim czasie odkrywa nowy środek wyrazu jakim jest granie i śpiewanie autorskich utworów. Zaprezentowała je w ostatnich miesiącach na kilku spotkaniach dla seniorów, podczas wystawy indywidualnej w Bielsku- Białej, a także w Studni Życia w Jaworzu.
 
 
 
 

 


FOTORELACJE

I PLENER MALARSKI - JAWORZE ŹRÓDŁEM SZTUKI fot. M. Czyżewski

RODZINNY RAJD ROWEROWY FOT. T. WRÓBEL

Wernisaż wystawy malarstwa Agnieszki Niżegorodcew