WERNISAŻ GRUPY TWÓRCZEJ "JASKÓŁKA"

9 lutego o godzinie 18.00 zapraszamy na wernisaż wystawy zbiorowej grupy plastyków z Bestwinki "Jaskółka".

Grupa ta działa od 2018 roku. Jej celem jest integracja twórców uprawiających sztuki plastyczne, wzajemna wymiana doświadczeń, podnoszenie umiejętności oraz promocja rodzimej twórczości. Grupę prowadzi i dobrymi radami wspiera Sylwia Rakowska.
Jaskółka działa dzięki patronatowi Muzeum Regionalnego w Bestwinie.
Wystawa czynna od 9 do 27 lutego 2024r.
Serdecznie

FOTORELACJE

CZERWCOWY KONCERT 2024 fot. T. Wróbel

JAWORZAŃSKA MAJÓWKA 2024 fot. P. Bieniecki

ARTYSTYCZNA MAJÓWKA NA DZIEŃ MAMY fot. P. Bieniecki