HISTORIA

Ośrodek Promocji Gminy Jaworze

Działalność kulturalna w Gminie Jaworze na przestrzeni lat.

Wraz z powstaniem Urzędu Gminy (1 lipiec 1991) działalność kulturalna w Jaworzu, poprzez otrzymane wsparcie zwiększyła swoją aktywność. Imprezami cyklicznymi stały się wówczas stosownie do pór roku: Festyn Narciarski połączony z Narciarskim Biegiem Jaworza, koncert okolicznościowy w rocznicę Konstytucji 3 Maja, Wiosenny Bieg Przełajowy Jaworza, plener malarski "Jaworzańskie Lato", Wielki Festyn Dożynkowy Jaworza, Jesienny Bieg Przełajowy Jaworza, Koncert okolicznościowy w rocznicę Święta Niepodległości, Świąteczny Opłatek dla potrzebujących i samotnych oraz spotkania noworoczne połączone z zabawą taneczną.
Z chwilą ukazania się pierwszego egzemplarza miesięcznika "Echo Jaworza" (listopad 1991) mieszkańcy Jaworza informowani byli na bieżąco o ważniejszych gminnych wydarzeniach.
Komisja Kultury, Oświaty i Sportu powołana w strukturach organizacyjnych Urzędu Gminy objęła patronatem i wspierała materialnie zespoły szkolne i pozaszkolne: dziecięcy Regionalny Zespół Pieśni i Tańca "Małe Jaworze", Młodzieżowy Zespół Szkolny "Jaworowa Gromada", Zespół instrumentalny "Sinfonietta", Zespół muzyczny "Gamelon", dziecięce zespoły taneczne jaworzańskich przedszkoli, Zespół instrumentalny "Starzy Przyjaciele" oraz Zespół Pieśni i Tańca Jaworze.
Wszystkie uroczystości okolicznościowe, kulturalne, rozrywkowe i dobroczynne odbywały się z udziałem miejscowych zespołów.
Podejmowano wspólne działania z organizacjami i stowarzyszeniami społecznymi działającymi w Jaworzu tj.: KGW, Towarzystwem Pszczelarskim, Towarzystwem Miłośników Ziemi Jaworzańskiej (obecnie Towarzystwo Miłośników Jaworza) i OSP. Ich potwierdzenie stanowią wydane w tym czasie materiały promocyjne (przewodnik "Jaworze" i pocztówki) oraz przeprowadzane konkursy.
Jednocześnie kontynuowano współpracę i wymianę kulturalną z Miejscowością Klundert z Holandii oraz z polonijnym zespołem z Republiki Czeskiej.

W 1995 roku powstał Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji z siedzibą przy ul. Cieszyńskiej 363, gdzie działały: kółko plastyczne i kółko poetyckie, klub tańca towarzyskiego "Step", kurs rytmiki dla dzieci, kurs aerobiku dla młodzieży i dorosłych. Później ta oferta została poszerzona o szkołę muzyczną "Casio", kółko modelarskie, kółko teatralne oraz forum młodych reporterów. Z biegiem czasu zorganizowano kurs tańca towarzyskiego dla dorosłych, kurs tańca disco i rap oraz przedszkole artystyczne. Powstały klub rock – dla pasjonatów muzyki i klub szaradzisty. Nie zabrakło również ciekawych konkursów.
Wtedy w kalendarium jaworzańskich imprez na stałe zagościły:
- sportowo-rekreacyjne: Bieg Narciarski Jaworza, Międzynarodowe Wyścigi Psich Zaprzęgów, Wiosenne i Dożynkowe Biegi Przełajowe, Rodzinny Rajd Rowerowy, Wyścig Rowerów Górskich, Czasówka "Błatnia"
- kulturalno-rozrywkowe: imprezy majówkowe połączone z Dniem Holenderskim i zaprzyjaźnioną miejscowością Klundert, przegląd chórów, Jaworzańskie Lato (festyny na "oborze", festyny strażackie, niedzielne pikniki) oraz Jaworzański Wrzesień z sobotnim blokiem sportowym i niedzielnymi dożynkami, Pożegnania lata oraz bal przebierańców.
Sam obiekt amfiteatru (wybudowany w 1969 roku z inicjatywy Józefa Kobieli – przewodniczącego Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Jaworzu) przez kolejne lata przeszedł metamorfozę – został rozbudowany, zmodernizowany, unowocześniony i częściowo zadaszony. Na jego scenie wystąpiło wielu znanych wykonawców m.in.: "Formacja Nieżywych Schabuff" "Ich Troje", "Łzy", "Gang Marcela", itd.

Ośrodek Promocji Gminy Jaworze

Ośrodek Promocji Gminy Jaworze, który powołany został w 2004 roku jako samorządowa instytucja kultury, przejął pieczę nad działalnością w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i nauki oraz zachowania dziedzictwa kulturowego.
Od tego momentu aktywność kulturalna uległa częściowej modyfikacji. W planach imprez pozostały te tradycyjne: Majówka i Jaworzański Wrzesień. Pojawiły się także inne: organizowane przez OPGJ oraz z udziałem organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Jaworze i nie tylko. Bezpieczne wakacje, Złota Trąbka, Bieg po zdrój, Międzynarodowy Festiwal Chórów Ewangelickich Ziemi Cieszyńskiej, Koncert na Goruszce, Wakacyjne Kino Letnie, sztuki teatralne, Maraton Sztuki, Święto Pieczonego Ziemniaka – to tylko niektóre wpisane na stałe w kalendarze corocznych imprez. W każdej z nich sporo czasu poświęca się upowszechnianiu, kultywowaniu i rozwijaniu regionalnych tradycji, twórczości ludowej i folkloru. Na scenie występowały gościnnie zespoły regionalne z okolicznych gmin oraz gmin zaprzyjaźnionych (czeskich, słowackich i węgierskich). Tradycją wpisaną w Jaworzański Wrzesień pozostały nadal Dożynki – korowód dożynkowy, wyplatanie wieńcy dożynkowych oraz ceremoniał dożynkowy w wykonaniu Zespołu Regionalnego Jaworze i chóru Parafii Ewangelicko-Augsburkiej.

Ponieważ zakres zadań placówki nie obejmuje działalności sportowej, ta może stanowić jedynie uzupełnienie bloku programowego wybranych imprez. Międzynarodowe Zawody Strong Drwal, rozgrywki piłki nożnej i siatkowej oraz Rodzinny Rajd Rowerowy stanowią nadal nieodłączne sportowe punkty programów Majówki, Bezpiecznych Wakacji i Jaworzańskiego Września.

OPGJ prowadzi także Orkiestrę Dętą Glorieta (2003), która koncertuje podczas obchodów świąt i rocznic państwowych organizowanych w Jaworzu, na imprezach lokalnych oraz reprezentuje gminę na zaproszenie gmin ościennych i zagranicznych.

Cennym obiektem kultury jest założona w 2008 roku Galeria na Zdrojowej. Początkowo w galerii działało prężnie dziecięce koło plastyczne z siedzibą w "Agronomówce", obecnie spotkania grupy malarskiej "Pacykarze" odbywają się w siedzibie Galerii przy ul. Zdrojowej 111. Jej pomieszczenia zostały przystosowane do prezentowania różnotematycznych prac artystów w formie wystaw. Jest miejscem spotkań, wernisaży, dyskusji i prelekcji – przez to chętnie bo odwiedzanym i znanym również poza granicami naszej gminy. Prowadzone są warsztaty twórcze oraz koła zainteresowań.

OPGJ realizując zadania w zakresie rozwijania i zaspakajania potrzeb kulturalnych oraz wspierając inicjatywy lokalne współpracuje z:
- lokalnymi placówkami oświatowymi (dzieci i młodzież swoimi występami ubogacają program artystyczny imprez)
- organizacjami społecznymi: KGW nr 1 [1954] i KGW nr 2 [1967] – kultywują one głównie minione tradycje kulturalne podczas gminnych i powiatowych konkursów kulinarnych oraz wspierają organizację imprez lokalnych; Zespół Regionalny Jaworze prezentuje folklor Śląska Cieszyńskiego podczas lokalnych, regionalnych i zagranicznych imprez
- organizacjami pożytku publicznego: Parafią Rzymskokatolicką i Ewangelicko-Augsburską – głównie podczas organizowania koncertów kameralnych w obu świątyniach
-stowarzyszeniami: Towarzystwo Miłośników Jaworza (1984), Stowarzyszenie "Nasze Jaworze" (2004), Stowarzyszenie Miłośników Sztuki (2010), Stowarzyszenie "Jaworze Zdrój" (2015) – w zakresie współorganizacji życia kulturalnego w Jaworzu.
W ramach tych zadań współpraca objęła:
- promocyjnie:
- wystawę historyczną poświęconą historii rodów właścicieli Jaworza oraz dokumentów przekazanych przez potomków rodu Saint-Genois d'Anneaucourt, a także zabytków materialnych w fotografii,
- konkursy: historyczny i cykl ekologicznych
- organizację Zjazdu Towarzystw Regionalnych Powiatu Bielskiego
- powrót do organizacji Balu Śląskiego
- wydawniczo:
- album – "Jaworze w starej pocztówce 1980–1945": (2004)
- pozycje książkowe: "Dzieje Jaworza na przestrzeni wieków"(2010), "Saga rodu Saint-Genois d'Anneaucourt" (2011)
- serię widokówek
- "Przewodnik turystyczny Jaworza i okolic z ujęciem Beskidu Śląskiego" (2015)

(za Ćwierćwiecznikiem Gminy Jaworze 1991-2016)

Dyrektorem Ośrodka Promocji Gminy Jaworze od początku jej istnienia do czerwca 2020 był Leszek Baron. Od lipca 2020 roku rolę dyrektora pełni Jolanta Witkowska.


updateowano:2021-03-09

FOTORELACJE

jednodniowe, wakacyjne warsztaty artystyczne LATO W JAWORZU ! 2024 - II TYDZIEŃ

wernisaż wystawy grupy KALEJDOSKOP SZTUKI z Pracowni Rysunku i Malarstwa

jednodniowe, wakacyjne warsztaty artystyczne LATO W JAWORZU ! 2024 - I TYDZIEŃ