UROCZYSTOŚCI ZWIĄZANE Z JUBILEUSZEM 150-LECIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W JAWORZU

XXXV JAWORZAŃSKI WRZESIEŃ

10.09.2023r.

 
W ramach oficjalnej części obchodów m.in. wręczono odznaczenia nadane przez prezydenta RP i przekazano nowy samochód ratowniczo-gaśniczy.
Z rąk wicewojewody śląskiego Jana Chrząszcza Brązowy Krzyż Zasługi otrzymali druhna Danuta Pawlus (za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej) oraz Zbigniew Putek, przewodniczący Rady Gminy Jaworze (za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej).
Podczas uroczystości z rąk Wiceprezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP województwa śląskiego dh Janusza Pierzyny nastąpiło wręczenie trzech medali za zasługi dla pożarnictwa :
złoty medal otrzymał dh Adam Binda,
srebrne medale otrzymali : dh Barbara Pietrzyk i dh Michał Biesak
oraz dwóch medali "Zasłużony dla Ochotniczego Pożarnictwa Powiatu Bielskiego" dla Pana Bogdana Buriana oraz Pana Adama Ptaka. Gratulacje złożył także Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych RP dh Stanisław Nycz.
 
W trakcie uroczystości odbyło się również uroczyste przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego renault z Komendy Miejskiej PSP w Bielsku-Białej do Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworzu.
Akt przekazania i kluczyki do nowego pojazdu wręczyli strażakom pełniąca funkcję wójta gminy Jaworze Anna Skotnicka-Nędzka i bryg. Roman Marekwica, komendant miejski PSP w Bielsku-Białej.
Całość części oficjalnej uświetnił występ Orkiestry Dętej Glorieta z Ośrodka Promocji Gminy Jaworze oraz występ Zespołu Regionalnego Jaworze działającego przy OSP Jaworze.
 
Fot. Lucjusz Cykarski
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTORELACJE

SUKCES PLASTYCZNY - XII EDYCJA KONKURSU PLASTYCZNEGO POCZTÓWKA Z BIELSKA-BIAŁEJ

PODSUMOWANIE ROKU ARTYSTYCZNEGO 2023/2024 - wernisaż Fot. T. Wróbel

CZERWCOWY KONCERT 2024 fot. T. Wróbel