KONKURS PLASTYCZNY "POCZTÓWKA Z JAWORZA" - I EDYCJA

Zapraszamy do wzięcia udziału w I edycji konkursu plastycznego "Pocztówka z Jaworza". Na prace czekamy do 15 marca 2021 roku. Szczegóły w regulaminie do pobrania.

Tematem prac jest Jaworze w ujęciu historycznym lub współczesnym. Zachęcamy dzieci w wielku szkolnym do wykonania pracy plastycznej w dowolnej technice, która nawiązywać będzie do najpiękniejszych architektonicznych i przyrodniczych zakątków Jaworza. 
Finaliści otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. Najciekawsze pomysły zostaną wydane
w formie pocztówki!

Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych: kategoria I – klasy 1-3, kategoria II – klasy 4-6, kategoria III – klasy 7-8 szkoły postawowej.
Ocena przyznawana będzie według następującycj kryteriów: inwencja twórcza,  pomysłowość wykonania pracy,estetyka, samodzielność wykonania
Każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną pracę, wykonaną w dowolnej technice plastycznej w formacie A4 lub A3.

Każdy uczestnik wykonuje skan lub dobrej jakości fotografię swojej pracy i przesyła na adres biuro@opgj.pl do 15 marca 2021 roku.

UWAGA!
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz przesłanie skanu lub fotografii karty zgłoszenia na adres e-mail biuro@opgj.pl

Regulamin >>

Karta zgłoszenia >>

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 19 marca 2021roku o godz. 12.00
Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej  www.opgj.pl oraz na profilu Facebook.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

Patronat nad konkursem objął Starosta Bielski Andrzej Płonka   LOGO Powiat Bielski

 


FOTORELACJE

I PLENER MALARSKI - JAWORZE ŹRÓDŁEM SZTUKI fot. M. Czyżewski

RODZINNY RAJD ROWEROWY FOT. T. WRÓBEL

Wernisaż wystawy malarstwa Agnieszki Niżegorodcew