PROFIL

Ośrodek Promocji Gminy Jaworze, zdjęcie przedstawia widok na budynek

 

Ośrodek Promocji Gminy Jaworze został powołany w 2004 roku jako samorządowa instytucja kultury. Zajmuje się działalnością w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i nauki oraz w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego poprzez rozwój i upowszechnianie regionalnej, narodowej i światowej kultury wśród społeczność lokalnej i przy zaangażowaniu jej do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzeniu jej wartości.

 Zakres działalności Ośrodka Promocji Gminy Jaworze:

- rozpoznanie i rozbudzanie potrzeb i zainteresowań mieszkańców gminy w zakresie uczestnictwa w kulturze

- tworzenie i udostępnianie różnorodnych wartości i dóbr kultury

- organizacja uczestnictwa w kulturze między innymi poprzez tworzenie odpowiednich warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego

- kultywowanie i rozwijanie regionalnych tradycji, twórczości ludowej oraz folkloru

- kształtowanie aktywnych form uczestnictwa w życiu kulturalnym Gminy

- organizowanie imprez oraz przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, artystycznym, rekreacyjnym, turystycznym, społecznym, patriotycznym, religijnym, sportowym, gospodarczym w postaci koncertów, przeglądów, wystaw, konkursów itp.

- upowszechnianie lokalnych tradycji i historii oraz popularyzacja wiedzy o zabytkach

- organizacja życia kulturalnego między innymi poprzez tworzenie kół i sekcji zainteresowań, zespołów amatorskich a także organizowanie kursów, zajęć praktycznych, nauki języków obcych

Realizując zadania w zakresie rozwijania i zaspokajania potrzeb kulturalnych, jak również wspierania inicjatyw lokalnych Ośrodek Promocji Gminy Jaworze współpracuje z placówkami oświatowymi, instytucjami kultury i sztuki, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, z osobami fizycznymi i prawnymi.

Ośrodek Promocji Gminy Jaworze jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną działa przede wszystkim na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Dz. U. z 2012, poz. 406.

Ośrodek Promocji Gminy Jaworze jest wpisany w gminnym rejestrze instytucji kultury.

 

Ośrodek Promocji Gminy Jaworze


updateowano:2021-03-09

FOTORELACJE

jednodniowe, wakacyjne warsztaty artystyczne LATO W JAWORZU ! 2024 - II TYDZIEŃ

wernisaż wystawy grupy KALEJDOSKOP SZTUKI z Pracowni Rysunku i Malarstwa

jednodniowe, wakacyjne warsztaty artystyczne LATO W JAWORZU ! 2024 - I TYDZIEŃ