31 SIERPNIA ODBYŁ SIĘ JAWORZAŃSKI DZIEŃ SENIORA.

Święto zostało lata temu zainicjowane przez Radę Gminy Jaworze oraz wójta gminy Jaworze i było organizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzu.

W dniu 31 sierpnia 2023 r. na stołówce Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworzu, odbyło się okolicznościowe spotkanie najstarszych mieszkańców gminy Jaworze- Jaworzański Dzień Seniora.
Święto zostało lata temu zainicjowane przez Radę Gminy Jaworze oraz wójta gminy Jaworze i było organizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzu.
Uroczystość odbyła się już po raz 21, natomiast po raz drugi zorganizował ją Ośrodek Promocji Gminy Jaworze, przy współpracy kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Doroty Sacher-Wajster i pracowników GOPS oraz dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworzu Ewy Cholewik i pracowników SP nr 1.
Uroczystość zaszczycili swoją obecnością:
pełniąca funkcję wójta gminy Jaworze Anna Skotnicka-Nędzka dla Jaworza, przewodniczący Gminy Jaworze Zbigniew Putek, zastępca wiceprzewodnicząca Rady Gminy Jaworze Agnieszka Nieborak, przewodniczący Komisji Samorządu i Spraw Obywatelskich Radny Edward Podstawny, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworzu Ewa Cholewik oraz kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dorota Sacher-Wajster.
Licznie zgromadzonych gości powitała pełniąca funkcję wójta gminy Jaworze Anna Skotnicka-Nędzka.
Uroczysty toast sokiem wzniósł przewodniczący Rady Gminy Jaworze Zbigniew Putek. Podczas spotkania tradycyjnie było coś dla ducha i coś dla ciała.
Pracownicy OPGJ przygotowali słodki poczęstunek, a strawą duchową był wspaniały występ zespołu Retrospekcja Akustycznie, który w tym dniu wystąpił w składzie:
 
-Anna Majeranowska-Widomska- wokal
-Krzysztof Dziergas- gitara basowa
-Szczepan Cieślak- instrumenty klawiszowe
-Tomek Kinecki- cajon
 
Zespół zaprosił zgromadzonych do śpiewu i wspólnej zabawy. Dziękujemy bardzo za wspaniały występ !
Spotkanie poprowadziła dyrektor Ośrodka Promocji Gminy Jaworze Jolanta Witkowska.
Dziękujemy pracownikom Urzędu Gminy Jaworze, pracownikom GOPS w Jaworzu oraz pracownikom Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Dąbrowskiej w Jaworzu za pomoc w zorganizowaniu spotkania.
Zapraszamy na fotorelację z Jaworzańskiego Dnia Seniora autorstwa Marcina Czyżewskiego, za którą dziękujemy.
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTORELACJE

I PLENER MALARSKI - JAWORZE ŹRÓDŁEM SZTUKI fot. M. Czyżewski

RODZINNY RAJD ROWEROWY FOT. T. WRÓBEL

Wernisaż wystawy malarstwa Agnieszki Niżegorodcew