14. LUTEGO - WYZWOLENIE JAWORZA I DZIEŃ POWSTANIA ARMII KRAJOWEJ

W poniedziałek, 15. lutego 2021 roku, władze samorządowe Gminy Jaworze z wójtem Radosławem Ostałkiewiczem i przewodniczącym Rady Gminy Jaworze Zbigniewem Putkiem złożyły symboliczne wiązanki pod Pomnikiem Ofiar II Wojny Światowej.

W tym roku mija już 76 lat od momentu, gdy żołnierze Armii Czerwonej wyzwolili Żywiecczyznę i Śląsk Cieszyński.

Dla Jaworza umowną datą wyzwolenia spod okupacji niemieckiej jest 14 luty 1945 roku (choć oddziały niemieckie w Nałężu broniły się do kwietnia). To właśnie tę datę przyjęto jako dzień wyzwolenia Jaworza przyjęto, w którym to dniu wyzwolone zostało Jaworze Dolne, Górne i Średnie. Linia frontu zatrzymała się na granicy Jaworza Górnego i Nałęża, tak więc Nałęże znajdowało się nadal w rękach niemieckich. Pod koniec lutego mieszkańcy otrzymali nakaz opuszczenia terenu i udania się do Brennej, Skoczowa  czy Ustronia, skąd powrócili w kwietniu 1945 roku.

Dzień 14 lutego to również dzień upamiętniający powstanie największej w okupowanej Europie 1939-45 podziemnej armii narodowej podporządkowanej legalnemu rządowi emigracyjnemu na uchodźstwie. A mowa o Armii Krajowej, która powstała z przemianowania Związku Walki Zbrojnej (powstałego w listopadzie 1939) rozkazem Wodza Naczelnego Polskich Sił Zbrojnych gen. Władysława Sikorskiego z dnia 14 lutego 1942 roku.

Upływ czasu jest nieubłagany, a my nie zawsze doceniamy mijające lata bez wojny. Coraz mniej wśród nas tych, którzy ją znają. Dobrze, że my, współczesne pokolenia Polaków, pamiętamy o wojnie tylko dzięki wspomnieniom naszych dziadków i podręcznikom historii.

Przy okazji warto wspomnieć, że o ten skrawek Polski walczyły dwie radzieckie armie: Pierwsza Armia Gwardii pod dowództwem gen. Andrieja Greczki i Trzydziesta Ósma Armia pod dowództwem gen. Kiriłła Moskalenki. Kampania na Śląsku Cieszyńskim z oddziałami niemieckimi trwała praktycznie do zakończenia II wojny światowej, gdyż do początków maja 1945 roku.


FOTORELACJE

I PLENER MALARSKI - JAWORZE ŹRÓDŁEM SZTUKI fot. M. Czyżewski

RODZINNY RAJD ROWEROWY FOT. T. WRÓBEL

Wernisaż wystawy malarstwa Agnieszki Niżegorodcew